წამყვანი ისრაელის სამედიცინო ცენტრი


კონტაქტები:

საქართველო, თბილისი

ტელეფონი:
8-55-246-682

E-mail:
isramedic01@gmail.com

  • პაციენტმა და მისმა ახლობლებმა უნდა მიმართონ რაბინის სახელობის სამედიცინო ცენტრის წარმომადგენლებს ტელეფონით ან შეავსონ განაცხადი მკურნალობაზე მოცემულ საიტზე.
  • პაციენტმა უნდა გადააგზავნოს არსებული სამედიცინო დოკუმენტაციის ყველა ასლი (ამონაწერი ავადმყოფის ისტორიიდან, ანალიზების შედეგები, ტომოგრაფია, რენდგენის ფოტოები და სხვა), რომლებსაც განიხილავენ  რაბინის სახელობის სამედიცინო ცენტრის თანამშრომლები და შეადგენენ თქვენთვის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამას. სამედიცინო დოკუმენტაციის არ არსებობის შემთხვევაში, დიაგნოსტიკისთვის და მკურნალობისთვის გამგზავრების პირობები დადგინდება ცალკე.
  • სამედიცინო დახმარების პროგრამა გაეგზავნება პაციენტს ფოსტით. პროგრამა მოიცავს დიაგნოსტიკის და მკურნალობის გეგმას, ასევე ინფორმაციას ისრაელში დარჩენის შესაძლო ვადაზე ზემოხსენებული პროგრამის განსახორციელებლად.
  • პაციენტები და მისი ახლობლები მიიღებენ ოფიციალურ მოწვევას რაბინის სახელობის სამედიცინო ცენტრში მკურნალობის კურსის გასავლელად ელ-ფოსტის მეშვეობით.
  • პაციენტთან ჩასვლის თარიღის შეთანხმების შემდეგ, ფორმდება ჩანაწერი საჭირო სპეციალისტთან მიღებაზე და კონსულტაციაზე, აუცილებლობის შემთხვევაში შეთანხმდება ჩასატარებელი ოპერაციის ვადები, ასევე შეთანხმდება პაციენტთან სხვა ორგანიზაციული საკითხები.
  • მოსამზადებელი ეტაპის დასრულების შემდეგ, პაციენტი და მისი თანმხლები პირები შეძლებენ გადაფრინდნენ თელავივში და დაიწყონ დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.