წამყვანი ისრაელის სამედიცინო ცენტრი


კონტაქტები:

საქართველო, თბილისი

ტელეფონი:
8-55-246-682

E-mail:
isramedic01@gmail.com

რაბინის სახელობის სამედიცინო ცენტრის ონკოლოგიური ცენტრის “დავიდოვის” ზურგის ტვინის ტრანსპლანტაციის განყოფილებას ხელმძღვანელობს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი მოშე ეშურუნი, ღერძული უჯრედების და ჰემატოლოგიური დაავადებების მკურნალობის წამყვანი სპეციალისტი.

ზურგის ტვინის ტრანსპლანტაცია (გადანერგვა) - ეს არის თანამედროვე მედიცინის უდიდესი მიღწევა. მოცემული მომენტისთვის ეს მეთოდი ლეიკიმიით, მილფომით, მიელომით, მკერდის კიბოთი და სხვა იმუნურ დეფიციტთან დაკავშირებული დაავადებებით დაავადებული პაციენტების წამყვანი მეთოდია. მედიცინის მოცემული მიმართულების განვითარებას ისრაელში პრიორიტეტული მნიშვნელობა ენიჭება, ხოლო რაბინის სახელობის სამედიცინო ცენტრის სპეციალისტების მიღწევები თანამედროვე ეტაპზე აღიარებულია ერთერთ საუკეთესოდ მსოფლიოში.

რაბინის სახელობის სამედიცინო ცენტრის ტრანსპლანტაციის განყოფილება აღჭურვილია ყველაზე თანამედროვე სამედიცინო დანადგარებით. განყოფილება დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიცირებული პერსონალით, რომელიც შედგება ჰემატოლოგებისგან, ონკოლოგებისგან, რადიოლოგებისგან, ინფექციური დაავადებების სპეციალისტებისგან, ფსიქოლოგებისგან.  რაბინის სახელობის სამედიცინო ცენტრის ბაზაზე მუდმივად ტარდება სერიოზული კვლევითი შრომები ონკოლოგიის და ონკოჰემატოლოგიის სფეროში.

დაავადებათა ჩამონათვალი, რომლის დროსაც საჭიროა ზურგის ტვინის ან ღერძული უჯრედების  ტრანსპლანტაცია (გადანერგვა):
თანდაყოლილი დაავადებები: ადრენოლეიკოდისტროფია, გრისცელის II ტიის სინდრომი, ჰერლერის სინდრომი, მეტაქრომატული ლეიკოდისტროფია, ტალასემია, ჰემოფაგოციტური ლიმფოჰისტოციტოზი, ბისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომი, მეტაბოლიზმის თანდაყოლილი პრობლემა.
შეძენილი დაავადებები: მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკოზი, ქრონიკული ლიმფოლეიკოზი, მწვავე მიელოლეიკოზი, ქრონიკული მიელოლეიკოზი, აპლასტიკური ანემია, ჰოჯკინის ლიმფომა, მიელომა, მიელოდისპლასტიკური სინდრომი, არაჰოჯკინური ლიმფომა, პაროქსიზმალური ღამის ჰემოგლობინურია, მწვავე სხივური დაავადება.

ზურგის ტვინის ამოღება

პროცედურა ტარდება საერთო ნარკოზის ქვეშ, რამოდენიმე შემთხვევაში შესაძლებელია პერიდურალური (ზურგტვინური) ანესთეზია. ზურგის ტვინს იღებენ ნემსით, რომელსაც აქვს დიდი დიამეტრის ნახვრეტი მრავალჯერადი პუნქციების მეშვეობით. ასეთი პროცედურის შედეგად  მიღებული ზურგის ტვინის მოცულობა არ უნდა არემატებოდეს დონორის სხეულის მასის 10-15 მლ/კგ. მწვავე რეაქციის “ტრანსპლანტი პატრონის წინააღმდეგ”  პროფილაქტიკის მიზნით შესაძლებელია თ-ლიმფოციტების მოცილება მონოკლონალური ანტისხეულების მეშვეობით ალოგენური ზურგის ტვინიდან მისი შეყვანის წინ. აუტოლოგინური ზურგის ტვინის გასუფთავება შესაძლებლია ავთვისებიანი უჯრედების მინარევიდან ციტოსტატიკების გამოყენებით. აუტოლოგინური ზურგის ტვინი ამოღების შემდეგ, როგორც წესი, ექვემდებარება კიროკონსერვირებას დიმეთილსულფოქსიდის კრიოპროტექტორის და პროგტამული გაყინვის გამოყენებით. გაყინული უჯრედების შენახვა ხორციელდება 1960ჩ ტემპერატურაზე თხევადი აზოტით. ზურგის ტვინი ამოღების (ექსფუზია) პროცედურა არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს დონორების 99%-ში, თუმცა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს ნარკოზმა ან სისხლის სწრაფმა დაკარგვამ.  რეციპიენტისთვის ზურგის ტვინის შეყვანა (ინფუზია) ალოტ თKM -ს ან სინგენური თKM -ს დროს წარმოებს შიდავენურად, წვეთოვანი გზით ქიმიო ან სხივური თერაპიის დასრულებიდან 24-28 საათის შემდეგ.   აუტოლოგინური ზურგის ტვინის შეყვანა ხორციელდება იმავე ხერხით, მისი გალღობის შემდეგ მაქსიმლურად სწრაფად 42-450ჩ ტემპერატურაზე.